Vilkår for tjenesten Hulii Trygghetsavtale

Hulii Trygghetsavtale (heretter kalt Tjenesten) gjelder beskyttelse mot knust skjerm (heretter kalt Produkt/Produktet) som er kjøpt av deg (heretter kalt Kunde) gjennom Hulii v/Moorup Technology Europe AS og som er brukt av deg selv eller din nærmeste familie med samme bostedsadresse. Gjennom Tjenesten gis Kunden rett til å få sitt Produkt reparert eller byttet etter gjeldende regler beskrevet i disse vilkårene. Hulii v/ Moorup Technology Europe AS (heretter Leverandøren) er leverandør av tjenesten og utfører arbeidet med innsamling, reparasjon, bytte og utsendelse av Produktet. Tjenesten tilbys som en tilleggstjeneste for å forlenge levetiden til Produktet som markedsføres. 

Hva dekker Tjenesten?

Tjenesten gir Kunden rett på erstatning eller reparasjon av Produktet dersom skjermen har blitt ødelagt ved uforutsett skade, og som hindrer Produktet i å fungere som det skal.

Vi vil enten reparere eller erstatte Produktet ditt med en tilsvarende velfungerende brukt Produkt. Det er opp til Leverandøren å definere om Produktet skal repareres eller erstattes. Mobilen blir sendt ut med reparerte komponenter og med identiske spesifikasjoner der dette er mulig. Fargene på mobilen kan variere selv om vi forsøker å matche den opprinnelige mobilen. Det brukte erstatningsproduktet vil ha gjenværende garanti basert på når det initielle Produkt ble kjøpt sammen med Tjenesten. 

Tjenesten gir Kunden beskyttelse mot knust skjerm på Produktet i 12 måneder og dekker maks to hendelser i året.

Tjenesten kan benyttes hvor som helst du bruker Produktet, men det reparerte eller erstatningsproduktet vil kun sendes til norske bostedsadresser.

Hva dekker ikke Tjenesten?

Erstatning av Produktet ved tap eller tyveri

Tilfeller som normalt sett dekkes av produsentens garanti betingelser

Når Produktet er skadet som følge av at den er brukt av andre enn Kunden eller Kundens nærmeste familie (Dvs. ektefelle/samboer, søsken, foreldre eller barn)

Dersom hendelsen meldes fra etter Tjenestens utløpsdato, som er 12 måneder etter kjøp av Produktet og Tjenesten

Hvis du eller et familiemedlem gir oss uriktige opplysninger og/ eller dokumenter, mister du fordelene som dekkes av Tjenesten

Skade som følge av uautorisert reparasjon eller modifisering utført av tredjeparts tjenesteleverandør og ethvert krav der serienummeret eller IMEI-nummeret for Produktet er fjernet eller manipulert på noen måte

Reparasjonskostnader for vanlige slitasjeskader eller mindre kosmetiske skader som ikke forringer normal bruk av Produktet (f.eks. misfarging, riper, sprekker og bulker)

Tjenesten dekker ikke sikring av programvare eller annen data installert på Produktet som for eksempel applikasjoner, telefonnumre, ringetoner, musikk, bilder og videoer. Skader forårsaket av virus eller kostnader som påløper som følge av reinstallering omfattes heller ikke av Tjenesten

Skader forårsaket av eksternt mobilutstyr og tilbehør inkludert, men ikke begrenset til bærbare lagringsenheter, kablede hodetelefoner eller øreplugger osv.

Skade på tilbehør eller andre produkter, uautoriserte programvareoppdateringer, skader forårsaket av «jailbreak» eller installering av annen programvare som kan påvirke Produktet

Dine forpliktelser for å ta i bruk Tjenesten 

Kunden må melde fra til oss innen 10 virkedager etter uhellet skjer og fylle ut et enkelt skjema som sendes når skaden meldes.

Kunden må ha slettet alt innhold, slått av Finn min iPhone og ha fjernet PIN-kode på Produktet før den sendes til oss (Kundeservice kan hjelpe med dette)

Kunden må ha betalt for Tjenesten, inkludert en separat Fikse-avgift 

Betaling for Tjenesten

Prisen på Tjenesten varierer ut fra utsalgsprisen på Produktet.

For Produkter med utsalgspris under 6.000 kroner – kr 399,- / år

For Produkter med utsalgspris over 6.000 kroner – kr 599,- / år

Dersom bruk av Tjenesten godkjennes basert på gjeldende vilkår, vil du også måtte betale en engangssum ("Fikse-avgift") for å dekke kostnadene som påløper i forbindelse med reparasjon eller erstatning av Produktet. Fikse-avgiften betales direkte til Hulii v/Moorup Europe AS og prosessen for dette beskrives i forbindelse med bruk av Tjenesten.

For Produkter med utsalgspris under 6.000 kroner – kr 399,-

For Produkter med utsalgspris over 6.000 kroner – kr 799,-

Alle priser ovenfor inkluderer merverdiavgift

Tjenestens varighet

Tjenesten løper fra tidspunktet for Kundens betaling fram til Tjenesten utløper (etter ett år). Kunden er dekket av angrerettslovens bestemmelser og kan kansellere avtalen innen 14 dager fra kjøpstidspunktet. Eget angrerettskjema medfølger i ordrebekreftelsen ved kjøp av Tjenesten. 

Hvordan få hjelp av oss når uhellet er ute eller be om mer informasjon?

Ta kontakt med oss via Hulii Chat-applikasjonen (https://shop.hulii.no/), via e-post (kundeservice@hulii.no) eller telefon 484 81 468 dersom du ønsker å benytte deg av Tjenesten, vil ha mer informasjon eller ønsker å klage dersom du har grunn til misnøye.